Rybolov

na vodní nádrži Mordovna

Ceník povolení k rybolovu

platný pro rok 2023

Povolení platí pro jednoho rybáře s maximálně dvěma pruty.

Dětské povolení jsou určena pro děti do 12 let v doprovodu dospělého a platí na jeden prut.

Typ povolení

Dospělí / dítě

Odpolední 

Platí od 15:00 do konce povolené doby rybolovu

150 / 80 Kč

Denní

Platí na jeden den v rámci povolené doby rybolovu

200 / 100 Kč

Víkendová

Platí od pátku do neděle

500 / 250 Kč

10 docházek k vodě

10 x denní povolenka

1 500 / 800 Kč

Roční 

Platí na celou sezónu 2023

2 500 / 1 250 Kč

Půjčení podložky

50 Kč / den

Ceník a míry ulovených ryb

Platný pro rok 2023

DRUH

KAPR OBECNÝ

AMUR BÍLÝ

LÍN OBECNÝ

ŠTIKA OBECNÁ

CANDÁT OBECNÝ

OKOUN ŘÍČNÍ

JESETER SIBIŘSKÝ

TOLSTOLOBIK BÍLÝ

BÍLÁ RYBA

LOVNÁ MÍRA / CM 

40 - 65 (max 4 kg)

50 - 65 (max 4 kg)

Min 25

-

-

-

-

Min 60

-

CENA KČ / KG

95,-

120,-

140,-

Hájená !

Hájený !

Hájený !

Hájený !

50,-

Neprodejná

Pravidla rybolovu

doržujte níže uvedená pravidla

CHOVEJ SE OHLEDUPLNĚ K RYBÁM, PŘÍRODĚ I OSTATNÍM RYBÁŘŮM

Lovící je při pobytu u nádrže povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k okolní přírodě!

Je přísně zakázáno rozdělávání ohně. Oheň je možno rozdělat pouze po předchozí domluvě s rybníkářem, na k tomu určeném místě (ohniště u maringotky). Použití grilů je možné po domluvě s rybníkářem.

Po ukončení lovu je každý povinen uklidit místo rybolovu a jeho okolí. Odpadky musí být vytříděny a umístěny do odpadových nádob umístěných u rybníka (umístění u maringotky).

S ulovenými rybami je lovící povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky. Po vylovení je povinen rybu položit na vhodnou zvlhčeno podložku, bezodkladně vyháknout a co nejdříve pustit zpět. Focení s úlovkem musí probíhat v kleče nad podložkou, rybu je potřeba průběžné polévat.

Porušiteli výše uvedených ustanovení může být pověření k lovu ryb odebráno a nebude v budoucnu nové vydáno.

V případě, že si lovící úlovek nehodlá odkoupit, je zakázáno ponechávat ryby v saku, vezírku apod.

Při provádění lovu je nutné, aby lovící mezi sebou dodržovali vzdálenosti dané umístěním lovných míst.

Zajíždění na hráz je zakázáno. Parkování je povoleno v prostoru pod hrází. Bivakování je povoleno pouze po dohodě s rybníkářem.

PRAVIDLA RYBOLOVU

Chytání je možné pouze na základě "Pověření k lovu ryb", které je vydáno rybníkářem individuálně, přímo na fyzické osoby, a je nepřenosné. Po skončení platnosti pověření je nutno předat jej zpět rybníkáři nebo jeho pověřenému zástupci (možné je umístění do schránky na maringotce).

Chytání je prováděno systémem CHYŤ A PUSŤ. V případě zájmu si lovící může úlovek zakoupit u správce dle platného ceníku - lovné míry níže.

Lov ryb na udici je držiteli pověření povolen na dobu dle typu povolení. Lov je povolen náslůedovně:

 • v období duben - květen a září - říjen se loví ve dnech pátek - neděle a v čase od 6:00 do 22:00. 
 • v měsících červen, červenec a srpen lze lovit během celého týdne a lov je povolen non-stop.

Povoleným způsobem lovu je lov na položenou, plavanou a feeder.

 • Je povoleno chytat na dva pruty, nejvýše o jednom návazci s jednoduchými háčky.
 • Háčky musí být originál bez protihrotu.
 • Montáž udice musí být tzv. úniková, aby v případě utržení ryby došlo vždy k odpadnutí olova či krmítka.
 • Během lovu musí mít rybář nastražené udice v účinném dosahu.

Lov přívlačí, lov na mrtvou či živou rybku je zakázán!

Povolené nástrahy a návnady jsou boilie, pelety, kukuřice, boilie těsta, dipy, měkké nástrahy, červy a žížaly. Je zakázáno vnadit obilninami, luštěninami či jinými jádrovými krmivy v suchém stavu.

Povinná výbava každého lovícího je (většinu lze zapůjčit u rybníkáře):

 • Dostatečně velký podběrák - ramínka minimálně 80 cm,
 • Originální polstrovaná podložka pod ryby či vanička,
 • Vyprošťovač háčků,
 • Míru pro zjišťování velikosti ulovených ryb,
 • Desinfekci na ošetření zranění ryb,
 • Kyblík, či nádobu s vodou na polévání podložky a úlovku.

Lovné míry vybraných druhů ryb:

 • Kapr obecný 40 - 65 cm,
 • Lín obecný 25 cm,
 • Amur bílý 50 - 65 cm,
 • Tolstolobik bílý 60 cm

Ostatní druhy - candát obecný, bolen dravý, okoun říční, jeseter sibiřský a bílá ryba jsou celoročně hájené!

Evidence docházek a úlovků

V případě, že má lovící roční povolení, musí být každá docházka k vodě zapsána do tabulky "Přehled docházky a úlovků", která je součástí uděleného "Pověření k lovu".

Každý úlovek by lovící měl změřit a zjištěné hodnoty zapsat do evidence úlovků pro pozdější statistické vyhodnocení obsádky nádrže. V případě úlovku, který si lovící hodlá zakoupit, uvede tento fakt do pole "Poznámka".

Kontrola a dozor

Kontrolu a dozor vykonává rybníkář a zástupci jím pověření. Těmto osobám je lovící osoba povinna umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní a evidence úlovků. Zároveň je dozor oprávněn provést kontrolu již nastražené montáže jejím vytažením.

Při zjištění přestupku proti tomuto rybářskému řádu či obecně platným předpisům jsou kontrolní orgány oprávněny odebrat pověření k lovu.

OBECNÉ USTANOVENÍ

Držitel pověření ručí za případné škody na rybí obsádce vzniklé jeho jednáním při lovu, za škody na vodní ploše, na březích a zařízeních.

Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností či porušením tohoto řádu. Provozovatel ze stejných důvodů neodpovídá ani za případné zranění či smrt návštěvníka areálu.

Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení či poškození, včetně předmětů uložených či odložených v zaparkovaných vozidlech.